Regionala anpassningar Region Skåne

Region Skåne genomförde under 2015/16 en pilot på Hitta och jämför vård med syfte att förbättra valfrihets- och jämförelseinformation för invånarna i Region Skåne genom att göra det specialiserade vårdvalet sökbart via 1177.se samt visa kvalitetsdata som exempelvis prognostiserade väntetider till specialiserade vårdval.

En leverans inom ramen för piloten var att på kontaktkort i Region Skåne markera med en ikon de enheter som ingår i vårdval.

Ingår i vårdval

 KällaInformation
Ubud/NTjP<landsting/region>NTJP.FindOfferUnitType.product.CareOption

Information på kontaktkortet

I de fall en enhet ingår i vårdval visas detta på kontaktkortet under sektionen OM OSS med en ikon och länk (Ingår i vårdval Skåne) till informationssida om vårdval Skåne.

Aktuell status 2016-09-28

OBS! I dagsläget visas enbart denna ikon för mottagningar i Region Skåne som ingår i vårdvalen hud, ögon och gråstarr.

Support och frågor ang Ingår i vårdval Skåne

Supportärenden kopplat till visning av information om Ingår i Vårdval Skåne på kontaktkort hänvisas till:

  • Servicedesk Region Skåne
  • Tar emot och registrerar ärenden (från Inera/1177 Vårdguiden)
  • Telefon 040-62 30 000

Innehåll