Enhetsnamn

Enhetsnamn visas högst upp på kontaktkortet samt i träfflistan. Det finns tre alternativa visningar av enhetsnamnet, vilket vi visar här nedan i nästa kapitel. 

Information

Tänk på att det är viktigt att namnet är tydligt vilken typ av vård som erbjuds till invånaren.

Undvik förkortningar på enheter så som "Avd 63", "Karolinska sjh" 1) Visa enbart enhetsnamnet

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Enhetsnamn

ou (organizationalUnitName) alternativt cn (commonName)

OBLIGATORISKT ATTRIBUTRiktlinjer

Använd inte förkortningar eller specialtecken. Allmänheten ska utifrån namnet förstå vilken verksamhet man bedriver.
OBS! Skriv inte enbart avdelningsnamn (exempel: ”Avd. 62, Södersjukhuset”). Enhetsnamnet får bestå av max 64 tecken.

2) Visa enhetsnamn + geografisk plats/ortHSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Enhetsnamn

ou (organizationalUnitName) alternativt cn (commonName)

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Geografisk plats/ort

localityName

FRIVILLIGT ATTRIBUTInformation och exempel

Namn på plats där enheten är fysiskt placerad. Geografisk plats/Ort kan vara detsamma som stad, stadsdel, kommun eller kommundel. Det kan vara annan geografisk plats/ort än det som anges i adressuppgifter.

Exempel: Hisingen (stadsdel i Göteborg)

3) Alternativ namnvisning

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Alternativ namnvisning

displayOption

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Genom att använda Alternativt visningsnamn visas delar av enhetens organisatoriska tillhörighet, vilket kan förenkla visningen var enheten finns. Alternativt visningsnamn kan aldrig ersätta enhetsnamnet (o, ou, cn) helt utan fungerar som komplement.

Alternativt visningsnamn anges i kodform.Relaterat

Handbok för HSA-administratörer (HSA/Inera) - Dokumentet hittar ni under punkten "Stödjande". 

Avsnittet om Enhetsnamn ligger på pkt 4.3.1.1 Publikt namn – publicName i dokumentet.