Adress och karta

Under sektionen HITTA OSS visas en karta (inklusive en länk till "Större karta och reseplanerare") samt adresser och vägbeskrivning till mottagningen.

Obs! Gäller inte för distansenheter som inte har en karta på dess kontaktkort.

Länken Större karta och reseplanerare, öppnar Googles vägbeskrivningstjänst (i samma fönster) där mottagningens koordinater (inte adressen) översätts till en plats i Googles karta.Invånaren har möjlighet att kunna zooma in respektive ut i kartan för att få en bättre överblick över var mottagningen ligger på kartan genom att klicka på + respektive - knappen i kartan. 

Besöksadress

Besöksadress i form av gatuadress eller motsvarande samt ort om denna inte ingår i enhetens namn. Besöksadress visas även i toppen på kontaktkortet.

Läs mer på sidan om besöksadress.

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Besöksadress

street (streetAdress)

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Geografiska koordinater

Geografiska koordinater (enligt RT90) anger enhetens fysiska placering. Informationen visas inte på kontaktkortet, men styr kartbilden och i vissa fall länken till Googles vägbeskrivningstjänst.

Tips

För att hitta koordinater kan du till exempel gå till https://www.google.se/maps .

  • Klicka i kartan och få upp en ruta med adress och koordinater alternativt sök efter adressen i sökfältet. Överför sedan koordinaterna till er lokala system för HSA-administration.

  • Exempel på en koordinat i Stockholm (Djurgårdsbron är X:6581164,Y:1630250Information

1177.se visar endast upp enheter med koordinater som ligger inom Sveriges gränser och ej enheter som har avtal men som ligger i ett annat land, exempelvis Svettmottagningen, Danmark. Om er enhet har koordinater utanför Sverige kommer er enhet inte att synas på 1177.se.

  • Det är viktigt att ni sätter rätt värde i X och Y värdet och att ni inte växlar värdena till fel plats.Bilden visar hur det ser ut när man ska få fram X respektive Y värde från en adress på Google Maps. (X:57682076,Y:11959506)Information

Obs! Attributet Geografiska koordinater används både av den länken "Visa på kartan", som är placerad i toppen på kontaktkortet under enhetens namn, och av kartan och länken "Större karta och reseplanerare" som leder direkt till Googles reseplaneringstjänst. Besökare kan även använda adressen i andra karttjänster som GPS i en bil, www.eniro.se och www.hitta.se . Det är därför viktigt att koordinaten stämmer överens med besöksadressen!HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Geografiska koordinater RT90

geographicalCoordinates

TEKNISKT OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Postadress

Information om fullständig postadress till vårdmottagningen (adressuppgift och utdelningsadress).

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Postadress

postalAdress

FRIVILLIGT ATTRIBUTVägbeskrivning

Beskrivning av färdväg för att ta sig till vårdmottagningen.

Benämning

LDAP-namn

Innehållsbeskrivning

Benämning

LDAP-namn

Innehållsbeskrivning

yttre vägbeskrivning

route

Vägbeskrivning för att ta sig till
besöksadressen för en viss enheten. och
/eller hur man hittar till enheten inom exempelvis
en sjukhusbyggnad eller ett sjukhusområde.
Exempel på yttre vägbeskrivning färdväg:
Lämpliga busslinjer för att ta sig hit är 1, 2, 5 och
7 till hållplats Sjukhuset. Med bil tar du dig lättast
hit genom att ta avfart 123 från E4 och därefter
följa skyltningen. Det finns även skyltad cykelväg
hit från centrum" eller "För allmänna
kommunikationsmedel hänvisas till vasttrafik.se.
Tänk på att parkering endast kan betalas med
kort."  

inre
vägbeskrivning

indoorRouteDescription

Vägbeskrivning för att ta sig till en
enhet inom en byggnad. Exempel
på inre vägbeskrivning: ”Gå in
genom huvudentrén, ta andra
korridoren till höger. Ta hiss D till
plan 4 och välj dörren rakt fram. Till
höger innanför dörren finns
receptitionen där du anmäler dig”.Län, kommun

Länsnamn och Kommunnamn används vid sökning och visas på kontaktkortet.HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Länsnamn

countyName

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Kommunnamn

municipalityName

OBLIGATORISKT ATTRIBUT  Kommunkod

Kommunkod används som koppling till Hitta vård - men visas inte upp på kontaktkortet.
Hör ihop med "Kommunnamn". Ange kod för kommun enligt SCB, där enheten är fysiskt placerad.

HSA- Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA- Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Kommunkod

municipalityCode

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Länskod

Länskod används som koppling till Hitta vård, men visas inte på kontaktkortet.
Hör ihop med Länsnamn. Ange kod för län enligt SCB där enheten är fysiskt placerad.

HSA- Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

HSA- Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Länskod

countyCode

TEKNISKT OBLIGATORISKT ATTRIBUT (ej enhetstyp Distansenhet)

Läs med om länskoder på Inera: Länskod (HSA Innehåll Länskod)