Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Certifieringar

Info

Importen och visningen av data från GUPS upphör 2023-01-30 i och med byte av driftsleverantör.

Aktuellt

I Stockholms län kan sektionen Aktuellt enbart användas till att visa upp information om vaccinationskampanjer inom Stockholms läns landsting, se sidan om Vaccinationskampanjer, https://inera.atlassian.net/l/c/oVpNQF7C 


Note

Information

Supportfrågor kring vaccination säsongsinfluensa på 1177.se

Om ni har problem med att er mottagning saknar information om vaccinationskampanjer eller att mottagningen har felaktiga uppgifter kring vaccinationstider, gå då in på https://vardgivarguiden.se/it-stod/e-tjanster-och-system/vaccinera/ för att se hur ni ska gå tillväga. 


Utbud

Enheter inom Stockholms läns landsting får sitt utbud via Utbudstjänst SLL. Utbudet i Utbudstjänst SLL utgår från de uppdrag vårdgivare har med Stockholms läns landsting. 1177:s sökfunktion för att hitta och jämför vård baserar utbudsinformation på innehåll i Utbudstjänst SLLHitta vård baseras på utbudsinformation Utbudstjänst SLL vid sökning efter vård tillhörande Region Stockholm

Attribut som inte visas på kontaktkorten

Nedanstående attribut är attribut som används av Hitta och jämför vård för till exempel sökningar, men som inte visas på kontaktkorten.

Verksamhet

Regional anpassning: Attributet Verksamhet och Verksamhetskod i HSA används ej för Stockholms läns landsting.

Information om vilken typ av verksamhet en enhet har hämtas istället från Utbud/NTjP. Läs mer under rubriken Utbud nedan.

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Verksamhet

businessClassificationName

Typ av verksamhet hämtas ej från HSA utan från utbudsdomänen vardochomsorgsutbud (Utbudstjänsten)

Verksamhetskod

businessClassificationCode

Verksamhetskod hämtas ej från HSA utan från utbudsdomänen vardochomsorgsutbud (Utbudstjänsten)

Enhetstyp

Regional anpassning: Enhetstyp används ej av SLL för sökning på vårdcentral eller sjukhus.

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Enhetstyp

hsaBusinessType

Sökning på Vårdcentral hämtas sedan 2023-12-19 från HSA, tidigare via utbudsdomänen vardochomsorgsutbud (Utbudstjänsten).


Versioner

Datum

Kommentar

Uppdaterad av

2023-12-19

Enhetstyp: sökning på Vårdcentral hämtas sedan 2023-12-19 från HSA (FÖR-1083521)

Anette

2022-01-31

Visning av data från GUPS har upphört

Anette

2021-01-25

Info om Vaccinationskamanjer flyttad till egen sida

Anette


Table of Contents