Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Inom sektionen TELEFON- OCH ÖPPETTIDER visas flertalet telefonnummer och öppettider för enheten. 

Sektionen visas alltid expanderad i både desktop och mobilläge.

Primärt telefonnummer

Det primära telefonnumret visas i sökträfflistor och högst upp i sektionen på kontaktkortet.

Vilket nummer som presenteras som primärt baserat på följande prioriteringsordning:

 1. Telefonnummer: telephoneNumber

 2. Texttelefon: textTelephoneNumber

 3. Växeltelefon: switchboardNumber

Bilden visar att det är det primära telefonnumret som visas upp på sökträfflistan. 

Telefonnummer och reserverade funktionsnamn

Telefonnumren visas i alfabetisk ordning.

Info

För närvarande har vi ett fel i applikationen som innebär att de telefonnummer som inte är primära visas fördelade på två grupper på kontaktkortet.

 1. telefonnummer utan tidsangivelse

 2. telefonnummer med tidsangivelse

Det är förekomsten av tidsangivelse eller ej som avgör om numret visas i första eller andra grupperingen.

Inom varje grupp listas numren i alfabetisk ordning.

“Riktiga telefonnummer”

HSA-Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Direkttelefon*

telephoneNumber

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Texttelefon*

hsaTextTelephoneNumber

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Växeltelefon*

hsaSwitchboardNumber

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Bildtelefon

hsaVideoPhone

FRIVILLIGT ATTRIBUT

* kan visas som primärt telefonnummer, se ovan.

Reserverade funktionsnamn

Nedanstående telefonnummer skapas som reserverade funktionsnamn i HSA och visas i förekommande fall på kontaktkortet. De kan även förses med öppettider, se mer om detta nedan.

Reserverat funktionsnamn

Beskrivning

Avbokning

Kontaktinformation för avbokning av besök.

Befintlig patient

Kontaktinformation för patienter som är registrerade hos mottagningen.

Bokning

Kontaktinformation för bokning av nya besök.

Jourtid

Kontaktinformation för brådskande ärenden då mottagningen är stängd eller inte har telefontid.

Ny patient

Kontaktinformation för patienter som inte är registrerade hos mottagningen ännu. Ska inte användas i de fall detta nummer sammanfaller med publikt direktnummer.

Ombokning

Kontaktinformation för ombokning av besök.

Operationskoordinator

Kontaktinformation för kontakt med operationskoordinator. Målgruppen är främst de patienter som redan har fått en operationstid, men kan även vara personal.

Provtagning

Kontaktinformation för frågor gällande provtagning.

Receptförnyelse

Kontaktinformation för att förnya befintliga recept.

Reception/expedition

Kontaktinformation till reception/expedition.

Remissfrågor

Kontaktinformation för frågor gällande remisser.

Rådgivning

Kontaktinformation för rådgivning per telefon.

Sjukresebeställning

Kontaktinformation för beställning av sjukresor.

Äldremottagning

Kontaktinformation för äldre personer för direktkontakt utan knappval eller återuppringning

Väntetider

Kontaktinformation för information om väntetider till besök, operationer etc.

Tabell hämtad från https://inera.atlassian.net/wiki/download/attachments/397444985/hsa_innehall_reserverade_funktionsnamn_version_1.2_2022-04-20.pdf

Bildexempel Telefontider

Table of Contents
minLevel1
maxLevel7

Öppettider

När den aktuella dagens tider är fördelad på flera poster visas de under varandra. Rubrikerna visas endast om det finns några värden för någon dag i veckan. Visar "Stängt" om det saknas värde för den aktuella dagen eller om öppettiden har passerats.

Info

Viktigt!

Du skall lägga in den tid då personal finns på plats, då receptionen är bemannad eller då ”dörren är öppen”. Gäller alla typer av enheter. Kan kompletteras med kommentar, se exempel nedan.

Attribut

Attributets LDAP-namn

Information

Definition / kommentar

Öppettider

surgeryHours

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Den tid då personal finns på plats, då receptionen är bemannad eller då ”dörren är öppen”.

Tid för drop-in-besök utan tidsbokning

dropInHours

FRIVILLIGT ATTRIBUT

Drop-in-tider ska ange den tid då patienter tas emot utan tidsbokning. Attributet innehåller ett eller flera tidsintervall till vilka en kommentar (max antal tecken inklusive mellanslag är 19) per tidsintervall kan anges.

Telefontid

telephoneHours

OBLIGATORISKT ATTRIBUT

Den tid då någon svarar i telefonen på det telefonnummer som angivits i attributet [telephoneNumber]. Du kan komplettera telefontiden med en kommentar (max antal tecken inklusive mellanslag är 16).

Bildexempel Öppettider

Öppettider och avvikande öppettider i HSA

Öppettider och avvikande öppettider anges generellt enligt samma syntax i HSA, instruktion finns här: https://inera.atlassian.net/l/c/QhbKTMrL (Källa: HSA schema organisationsträdet version 4.18.2).

Syntaxen används även på reserverade funktionsnamn.

Reserverade funktionsnamn i HSA

Skapa en Funktion direkt under ”moder-enheten” i HSA-trädet, se exempel nedan.

Ange:

 • Namn (ska vara exakt som det reserverade funktionsnamnet, se kolumnen "Reserverade funktionsnamn" i tabell ovan). (Obligatoriskt)

 • Telefonnummer (obligatoriskt)

 • Telefontider (frivilligt)

 • Kommentar (frivilligt)

Info

Funktionen ska INTE markeras att visas publikt, då får den ett eget kontaktkort om övriga nödvändiga attribut fylls i.

Info

Information

OBS! För att kunna använda attributet "Reserverade funktionsnamn" måste ni ha dessa implementerade i er regionala/lokala katalog för att fungera. Kontakta din regionala katalogförvaltning för att få information om vilka funktionsnamn som är implementerade hos er och som ni kan använda.

Har ni behov att utöka fält i er regionala katalog brukar man vanligtvis behöva beställa ett sådant införande i sin lokala katalog. Se då även till att detta fält synkas till nationella HSA-katalogen.

Historik

Datum

Ändring

Utfört av

2023-09-20

Sidan arkiveras PWT 23.00

Anette Lindgren

2023-02-15

Justeringar i sektionen i release PWT_23.01+02

Anette Lindgren