Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Vid frågor avseende releasen kontaktas Inera https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/2026

Ny funktionalitet:

Rapportering av pneumokockvaccination till Nationella vaccinationsregistret (NVR)

Folkhälsomyndigheten begär från Från 1:a december inrapportering till nationella vaccinationsregistret (NVR) av pneumokockvacciner för patienter i riskgrupp eller är mellan 2- 75 år eller äldre 2022 är det obligatorisk att rapportera pneumokockvaccinationer för patienter som tillhör enriskgrupp och patienter som fyller 75 år (gäller från det år personen fyller 75) , läs till Nationella vaccinationsregistret (NVR).

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten: Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) 

Hantering i Svevac:

Om en person uppfyller kriterierna ovan kommer ett radionappsval "Patient i riskgrupp" visas när en vaccination med vaccintypen pneumokockinfektion registreras. Om personen Vid registrering av vaccinationer för patienter som tillhör en ”riskgrupp"   visas knappval som behöver fyllas i varje gång när en pneumokockvaccination registreras.

Vaccinatören behöver alltid ta ställning till om patienten tillhör en riskgrupp vid varje registrering/ändring (t. ex. registrering av dos nr 2 eller ändring av befintlig vaccination) och markera ”tillhör riskgrupp”  om patienten tillhör en riskgrupp. Svevac för ifyller inget och inget hämtas upp från tidigare pneumokockvaccinationer.

För patienter som fyller 75 år under vaccinationsåret eller redan är 75 år fyllda och född 1947 eller senare visas inte radioknappsvalet eftersom , vaccinationen går över skickas automatiskt till NVR.

 Information om en patient tillhör en riskgrupp sparas endast på aktuell vaccination. Om man gör ytterligare en pneumokockvaccination på samma person behöver vaccinatören alltid ta ställning till om personen är i riskgrupp, Svevac för ifyller inget och inget hämtas upp från tidigare pneumokockvaccinationer. Vid ändring av en pneumokockvaccination kommer riskgruppvalet visas igen