Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Det finns även en film på Youtube som beskriver vad eKlient är. Ni hittar den här: https://youtu.be/PEQPWOeCQ3I

Bakgrund

eKlient började som en idé hösten 2012 i samband med att många landsting och regioner då skulle göra övergången från Windows XP till Windows 7. Många organisationer hade underskattat arbetsinsatsen och skulle få svårt att hinna göra övergången om man på egen hand skulle genomföra allt förarbete. Frågan togs då upp mellan landstingens IT-direktörer och ett samarbete föreslogs. En kartläggning skedde och beslut togs kring hur man skulle gå vidare och i februari året därpå presenterades eKlient för landstingens IT verksamheter. Grundtanken var enkel, varför ska många olika organisationer göra samma sak? Genom att enas kring en plattform och teknik så gjorde man det även lättare att ställa krav mot leverantörer som då kunde säkerställa funktion mot en gemensam kravmassa istället för många olika. eKlients medlemmar är de som är drivande och det är deras behov som har drivit utvecklingen framåt till det vi har i portföljen idag. På resans gång har även andra offentliga verksamheter anslutit sig och idag arbetar vi med regioner, kommuner, universitet, offentligt ägda bolag och myndigheter. Tillsammans representerar vi över 40 anslutna organisationer och över 380.000 PC baserade IT arbetsplatser (vi räknar idag inte hur många smarta enheter som använder våra lösningar).

...