Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Här hittar du länkar till Nitha analys och Nitha kunskapsbank.

...

I Nitha analys kan du som är behörig logga in och genomföra händelseanalyser enligt Nithas systematiserade analysmetod. För att kunna logga in i Nitha analys behöver du vara upplagd i Katalogtjänst HSA och ha ett SITHS-kort.För tillfället behöver du också använda webbläsaren Internet Explorer för att kunna använda alla funktioner i Nitha analys. Kopiera länken och använd Internet Explorer som webbläsare för att kunna nyttja alla funktioner i Nitha: https://nitha.inera.se/Learn
Logga in i Nitha

Sök i Nitha kunskapsbank

...