Logga in och sök i Nitha

Här hittar du länkar till Nitha analys och Nitha kunskapsbank.

Logga in i Nitha analys

I Nitha analys kan du som är behörig logga in och genomföra händelseanalyser enligt Nithas systematiserade analysmetod. För att kunna logga in i Nitha analys behöver du vara upplagd i Katalogtjänst HSA och ha ett SITHS-kort.
Logga in i Nitha

Sök i Nitha kunskapsbank

I Nithas kunskapsbank kan du söka efter avslutade analysrapporter och lära dig av andras erfarenheter. Kunskapsbanken är öppen för alla och kräver ingen inloggning. Nitha kunskapsbank fungerar i alla webbläsare.
Sök i kunskapsbanken