Aktuellt

2024-03-15: Nya val inlagda i Anmälan till IVO resp Anmälan till annan myndighet. I fält för Anmälan till IVO har NIS-incident lagts till om anmälan rör cyberincident. I Anmälan till annan myndighet har PUI till IMY adderats som val.

2024-01-11: Material t ex verktyg och metoder avseende patientsäkerhet som tidigare tillhandahölls av SKR finns nu hos LÖF. https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt

2023-10-13: Användarforum Nitha hölls under förmiddagen den 12 oktober. Många deltagare via Teams. Bildspel, mötesanteckning och inspelning från presentationen HITEC finns i avsnitt Användarforum i vänstermarginalen på denna sida under rubriken Aktuellt. Tack för ert deltagande och speciellt tack till presentatörerna från VGR för er insats.

2023-08-16: Manualer för Nitha analys och Nitha kunskapsbank är nu uppdaterade med beskrivning av Siths eID inloggningsprocedur inkl. information för användare som har registrerade medarbetaruppdrag. Nitha behöver inget kopplat medarbetaruppdrag men om det finns registrerat för dig som användare måste ett sådant väljas i lista. Det spelar ingen roll vilket som väljs om du har flera medarb.uppdrag. Manualen Nitha analys är även uppdaterad med nya versionen av handlingsplanen där Bakomliggande orsaker beskrivs i egen kolumn.

2023-02-13: Manual för lokal administratör har fått en smärre uppdatering av information. Förtydligande att LA måste vara i roll Intressent för att kunna genomföra olika moment i analyser.

2022-11-02: Nu finns uppdaterade versioner av manualer i sidan Manualer

2022-10-06: Nitha användarforum hölls idag och presentation och inspelning finns på sidan för Användarforumhttps://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN/pages/503480856. Bilderna i presentationen kombinerat med inspelningen är så detaljerade så att det inte skrivs någon minnesanteckning denna gång.

2022-10-06: Release 22.5 är idag genomförd till Nitha produktionsmiljö och Nitha Demo/utb-miljö. Information om vad som ingick i denna release finns i Release Notes. https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIN/pages/2269153757

2022-09-14: Inbjudan till Nitha Användarforum är idag skickad till LA-nätverket.

2022-09-06: Planerat Nitha Användarforum hålls den 6 oktober 2022 kl. 13-16. Inbjudan skickas ut inom kort.

2022-09-06: Release 22.4 är idag genomförd till Nitha produktionsmiljö och Nitha Demo/utb-miljö. Information om vad som ingick i denna release finns i Release Notes.

2021-11-26: Nu finns den nya handboken om händelseanalys från SKR tillgänglig. Utredning av allvarliga vårdskador. Länk till SKR:s hemsida för att ladda ner och ta del av olika tillhörande checklistor här (högerklicka på länken och välj Öppna länk i ny flik om du önskar ha denna sida igång)

Tidigare handbok: Riskanalys och händelseanalys - analysmetoder för att öka patientsäkerheten, Utgiven av SKR 2015

Nya handboken: Utredning av allvarliga vårdskador - vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys, Utgiven av SKR 2021-11-11