Användarforum

På denna yta samlas information om och från Nitha Användarforum som t ex mötesanteckningar och presentationer

Nästa Nitha Användarforum planeras och kommer hållas under våren 2024. Datum är ännu inte fastställt.


Information från genomförda Nitha Användarforum

 • Nitha Användarforum 2023-10-12

 • Nitha Användarforum 2023-02-21

 • Nitha Användarforum 2022-10-06

  • Presentation

  • Inspelning från mötet (del 1 och del 2) Högerklicka gärna på länken och välj öppna i Ny flik eller Nytt fönster.

 • Nitha Användarforum 2022-04-05

 • Nitha Användarforum 2021-10-21

  • Vid detta tillfälle hölls en demonstration av grafverktyget efter uppdateringen den 21/9 samt en fråga-svar session med diskussion och erfarenhetsutbyte. Det skapades ingen mötesanteckning eller inspelning från mötet.

 • Nitha Användarforum 2021-08-31

  • Mötesanteckning

  • Presentation

  • Demonstration nytt grafverktyg (inspelning från mötet)

   Demonstration nytt grafverktyg

    

 • Nitha Användarforum 2020-10-22

 • Nitha Användarforum 2020-01-23