Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Automatic update to correct links

...

Läs mera om de olika alternativa anslutningsmetoderna under Att ansluta e-tjänster.

Ineras e-tjänster

Ineras e-tjänster använder uteslutande anslutning till Ineras IdP som Service Providers. Initialt kommer enbart den traditionella autentiseringsmetoden mTLS användas av Ineras e-tjänster, gradvis kommer de att även stödja de nya metoderna. Om din organisations användare vill kunna använda den nya tekniken för inloggning till Ineras e-tjänster som har stöd för det, så krävs det att organisationen inför detta genom klientinstallation och instruktioner till sina användare hur de kan få tillgång till Mobilt SITHS eID. 

...

Detaljerad information 

Child pages (Children Display)