Utgivning och användning av SITHS eID

Innehåll

 Klicka här för att expandera ...

Anslutning och utfärdande av SITHS eID

Information om utfärdande av SITHS eID till kort

För övrig information om utfärdande av SITHS eID till kort och övriga användningsområden för SITHS-certifikat, exempelvis:

 • Utfärdande av SITHS-kort
 • Utfärdande av SITHS Funktionscertifikat
 • Mutual TLS och SAC minidriver för användning av SITHS-kort
 • Inpassering med SITHS-kort
 • etc.

Se SITHS Förvaltningsdokumentation

Information om utfärdande av Mobilt SITHS

Förutsättningar

Utfärdande av Mobilt SITHS förutsätter att Användaren har:

 • ett giltigt Mobilt SITHS eller SITHS eID på kort
 • SITHS eID-app för att kunna logga in på mina sidor och genomföra utfärdandet
 • SITHS eID-app för Mobilt SITHS på den enhet som ska ta emot Mobilt SITHS

Utfärdande

Mobilt SITHS utfärdas av Användaren själv via SITHS Mina sidor

För mer information om hur användaren utfärdar Mobilt SITHS se Användarhandbok - SITHS eID-app för Mobilt SITHS

Legitimering och Underskrift med SITHS eID

Autentiseringslösningar för SITHS eID

Legitimering och Underskrift med SITHS eID kan ske med stöd av 2 olika autentiseringslösningar. Dessa autentiseringslösningar beskrivs i större detalj här: Autentiseringslösningar för SITHS

Legitimering och Underskrift med SITHS eID kräver också olika klientprogramvaror beroende på vilka autentiseringslösningar som tjänsten valt att stödja:

 • Autentiseringslösningar med out-of-band-teknik kräver någon av följande klientapplikationer:
  • SITHS eID-app för Windows i valfri paketering
  • SITHS eID-app för Mobilt SITHS
 • Autentiseringslösningar med Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS) kräver följande klientapplikationer:
  • SITHS eID-app för Windows i MD-paketering (med SAC minidriver)

Att ansluta e-tjänster för autentisering med SITHS eID

Se följande sida för olika anslutningsmönster för legitimering och underskrift med SITHS eID: Att ansluta e-tjänster

För mer information rent generellt om legitimering och underskrift, se:

Klientprogramvaror

Dubbelriktad TLS/Mutual TLS (mTLS)


SITHS eID-app för Windows

För att använda autentiseringslösningar med mTLS tillsammans med SITHS eID-app för Windows i MD-paketering (med SAC minidriver). För med information om olika paketeringar och nedladdning av SITHS eID-app för Windows, se: Ladda ner SITHS eID-app för Windows

Inloggning med out-of-band-teknik

SITHS eID-app för Mobilt SITHS

SITHS eID-appen för iOS laddas ner via App Store

SITHS eID-appen för Android laddas ner via Google Play

För detaljerad information om användning av, samt förutsättningar för installation och användning av SITHS eID-appen för Mobilt SITHS, se: Användarhandbok - SITHS eID-app för Mobilt SITHS

SITHS eID Windowsklient

SITHS eID-appen för Windows laddas ner via: Ladda ner SITHS eID-app för Windows

För detaljerad information om användning av, samt förutsättningar för installation och användning av SITHS eID-för Windows, se: Användarhandbok - SITHS eID-app för Windows


Publik Information