Gemensam anslutningsinformation

De generalla förutsättningarna för anslutning till Ineras tjänster inom identitet och åtkomst är följande

  • Det finns en regional/lokal supportorganisation
  • Det finns en utrullingsplan och livscykelprocess för att distribuera autentiseringsklienter till användarna, utbilda dem i användningen och hålla klienterna uppdaterade.
  • Användarna har SITHS eID personcertifikat på kort (används för inloggning via windowsklienten, samt för att utfärda Mobilt SITHS eID).
  • Nyckelhanteringen hos anslutande organisations system följer följande instruktion
    InstruktionNyckelhanteringForLagradeDataKryptering_v1.0.pdf

Följande undersidor innehåller mer detaljerad anslutningsteknisk information som är gemensam för anslutningar mot IdP och Autentiseringstjänst SITHS.

Innehåll


Publik Information