Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Den här instruktionen följer du om du har

...

  1. Ange din säkerhetskod (som du fått i kuvertet med reservkortet)

    1. För att registrera kortet

    2. För att legitimera dig

OBS! Om flera kortläsare och SITHS eID finns anslutna till datorn, klicka nedan för att se hur du byter

Expand
titleOm flera kortläsare och SITHS eID finns anslutna till datorn

Om flera kortläsare och SITHS eID finns anslutna till datorn kommer endast ett av dessa att vara aktivt och användas för legitimering och underskrift. Byte av aktivt kort sker i appen genom att du högerklickar på SITHS eID app, välj “Öppna” och klicka på "kugghjulet" (inställningar), och därefter på namnet under rubriken ”AKTIVT SITHS EID”. Om flera kortläsare finns anslutna presenteras dessa i en lista där aktivt kort kan väljas.

OBS: Byte av aktivt kort kan endast göras innan du påbörjar en legitimering eller en underskrift.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

...