Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

I samband med release 4.0 i NPÖ den 2 december 2021 slås slogs Användarguide och Gränssnittsbeskrivning ihop till en Manual.

...