Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Utgåva

Revision Datum

Beskrivning

Ändringarna gjorda av

Definitiv revision fastställd av

1.0

2018-04-0102

Dokumentet skapat

Johan Eltes


1.12018-05-03

Korrigerat exempel eftersom några var tvetydiga

Lagt till innehållsförteckning

Björn HedmanBjörn Hedman
1.22018-08-14Förtydligat att klassificering som nationell/extern eller applikationsdomän inte är hårt knutet till strukturen för namnrymdens prefix. Detta eftersom befintliga domäner ibland byter ägare utan att namnrymden ändras.Björn HedmanBjörn Hedman
1.32018-08-15Förtydligat att för externa domäner som har riv: som prefix så ska ska namnrymds prefixet rättas vid nästa huvudreleaseBjörn HedmanBjörn Hedman

...

Beskrivning av domänen, motsvarar dagens webtext. Beskrivning kan behöva uppdateras exempelvis till följd av nya tjänstekontrakt inom domänen. Förändring får endast ske vid majoruppdateringar och skall ske enligt rutin Hantering av beskrivning av domän på rivta.se /wiki/spaces/TG/pages/5182564.

Ägande organisation

Organisation som ansvarar för och äger domänen. För nationella tjänstedomäner och för applikationsspecifik tjänstedomän är ägaren Inera. För applikationsspecifika tjänstedomäner anges även vilken förvaltning inom Inera som äger applikationen vars API domänen beskriver.

...