Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tänk på att testdata, intyg och ärende- kommunikation från det gamla systemet finns att tillgå i Webcert.

(info) Skapa ett ärende i Kundportalen minst en månad innan önskat testdatum. Ange att det gäller Intygstjänster, typ av test, förslag på några datum och kontaktuppgifter.

...