Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Gå till Rehabstöd

...

Informationen som visas i Rehabstöd hämtas från de intyg som utfärdas digitalt när en patient sjukskrivs. 

Innehåll

Child pages (Children Display)

...