Rehabstöd

Gå till Rehabstöd

Rehabst Conf.jpg

 

 

Rehabstöd används av rehabkoordinatorer och läkare för att samordna och följa upp sjukskrivna patienters rehabilitering. 

I tjänsten kan rehabkoordinatorer få en bra överblick över alla pågående sjukskrivningar på en vårdenhet och se vilka patienter som är sjukskrivna av vilken läkare. Även läkare kan använda Rehabstöd för att se information om sina egna sjukskrivna patienter. 

Informationen som visas i Rehabstöd hämtas från de intyg som utfärdas digitalt när en patient sjukskrivs. 

Innehåll