Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

I denna miljö behöver man inte lägga upp organisation eller användare utan det finns förvalt.
Tryck på Logga in och Välj Organisation och Användare.
Vid utbildning: Lämpligt Rekommendationen är att deltagare vid samma utbildningstillfälle väljer en och samma organisation. Detta för att kunna instrueras i hur Kvalitetsgranskning av analyser fungerar.

Rollen för Användare är satt till Analysexpert för att deltagare i utbildning även ska kunna genomföra granskningar. Det finns även upplagt en Användare i roll Org.medlem, en i roll Analysledarbehörig samt två Användarroller för Lokal administratör.

OBS: Lägg inte till nya användare eller organisationer/verksamheter i denna miljö.

...