Nitha Demo/Utb

Välkommen till sidan för Nithas Demo och utbildningsmiljö.

I denna miljö behöver man inte lägga upp organisation eller användare utan det finns förvalt.
Tryck på Logga in och Välj Organisation och Användare.
Vid utbildning: Rekommendationen är att deltagare vid samma utbildningstillfälle väljer en och samma organisation. Detta för att kunna instrueras i hur Kvalitetsgranskning av analyser fungerar.

Rollen för Användare är satt till Analysexpert för att deltagare i utbildning även ska kunna genomföra granskningar. Det finns även upplagt en Användare i roll Org.medlem, en i roll Analysledarbehörig samt två Användarroller för Lokal administratör.

OBS: Lägg inte till nya användare eller organisationer/verksamheter i denna miljö.

Länken till Nitha Demo/Utbildningsmiljö. https://demo.nitha.inera.se/Learn

Kontakta gärna förvaltningen vid frågor eller funderingar.