Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eftersom pandemin fortfarande håller i sig kommer vi endast att hålla SITHS-dagen digitalt. Det innebär att du inte behöver anmäla dig, utan det är bara att klicka på webblänken här nedan när mötet startar klockan 10.00.

Tid

Den 25 november klockan 10.00–12.00. Vi tar en kortare paus mitt i programmet.

Agenda

Detta kommer vi att prata om:

  • LoA3 och SITHS, Autentisering och auktorisation

  • Aktuella frågor och problem som kommit upp

  • Väg framåt. Vad är planerat och vad är möjligt?

Länkar för det digitala mötet

SITHS-dagen sändes via Teams klockan 10.00 den 25 november 2020. Här nedan publiceras länkar till material från SITHS-dagen.

Inspelad livesändning

Den inspelade reprisen kommer att finnas tillgänglig två veckor efter mötet ägt rum, alltså till och med den 16 december 2020.

Ställ frågor via chatten

Chatten kommer att vara öppen under hela mötet.