Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Note

Den här sidan har flyttats till Riktlinjer för nyttjande av tjänsten 1177 inkorg . Denna sida uppdateras inte längre och kommer att tas bort den 15 maj 2024. Om du har lagt till sidan som en favorit i webbläsaren eller i Confluence, se till att byta ut den till den rätta länken Riktlinjer för nyttjande av tjänsten 1177 inkorg . Om du har blivit länkad hit, rapportera gärna till e-tjänsternas support var länken finns så att nationella förvaltningen kan kontakta sidans ägare. Här kan du kontakta supporten: https://etjanster.inera.se/oversikt/flow/4221

Följande riktlinjer är ett beskriver hur kanalen 1177 inkorg ska användas. Syftet med riktlinjerna är att bibehålla en god kvalitet till invånare och nyttjare av tjänsten.

...