Kravkatalog, Ny version

Kravkatalogens förvaltningsgrupp har efter ett omtag i arbetet arbetat fram en ny version av kravkatalogen som idag omfattar 54 krav av typen icke-funktionellt IT-krav.