Förändring avtal och abonnemang - Webcert Fristående

Förändringar för användare av Webcert Fristående

Flera förändringar i avtal och kostnad införs för användare som använder Webcert Fristående. Det blir förändringar både för användare som loggar in med e-legitimation och SITHS-kort.

Bakgrund

Användare som skaffat konto för att nyttja Webcert Fristående med e-legitimation har i samband med registreringen godkänt ett användarvillkor. I användarvillkoren har användaren godkänt att de är medvetna om att ersättning kan komma att utgå för nyttjande av Webcert framöver.

Inera vill att avtal för nyttjande av Webcert Fristående hanteras på samma sätt som för Ineras övriga tjänster. Användaren har ett kundavtal med Inera samt ett abonnemang för de tjänster som nyttjas. Avtalsformen kommer införas den 28 september 2021 för nya användare, både de som identifierar sig med e-legitimation och SITHS-kort.

I samband med att den nya avtalsformen tas i bruk sägs nuvarande användarvillkor upp för befintliga användare som loggat in med e-legitimation. Uppsägningstiden är sex månaders vilket gör att befintliga användare måste teckna ett kundavtal som ersätter nuvarande användarvillkor senast den 28 mars 2022.

Förändringar för användare av Webcert Fristående med e-legitimation

Flera förändringar införs för användare som loggar in i Webcert med e-legitimation.

 1. Kontroll av bolagsform införs - tjänsten erbjuds endast till privata vårdgivare som bedriver verksamhet som enskild näringsverksamhet/firma.

 2. Kontroll att användare har tecknat kundavtal med Inera samt abonnemang för Webcert.

 3. Kostnad för att använda Webcert införs.

 

Befintliga användare - viktiga datum

Den 28 september

 • Kontroll av bolagsform för användare av Webcert med e-legitimation.

 • Kontroll om användaren har kundavtal med Inera och abonnemang för Webcert. Användare som inte har tecknat kundavtal och abonnemang kommer få information om att detta vid varje inloggning.

Den 28 mars

 • Senaste datum för att teckna ett kundavtal och abonnemang för den typ av tjänst som passar för verksamheten, endast verksamheter som bedrivs som enskild näringsverksamhet/firma kan använda Webcert med e-legitimation.

 • Användare som inte tecknat kundavtal och abonnemang för Webcert kommer inte kunna utfärda nya intyg.

 

Nya användare - viktiga datum

Den 28 september

Förändringar för användare av Webcert Fristående med SITHS-kort

Förändringar införs för användare som loggar in i Webcert med SITHS-kort.

 1. Kontroll att användarens organisation/vårdgivare har tecknat kundavtal med Inera samt abonnemang för Webcert.

 2. Kostnad för nyttjande av Webcert införs.

 

Befintliga användare - viktiga datum

Den 28 september

 • Kontroll om organisationen/vårdgivaren har kundavtal med Inera och abonnemang för Webcert.

 • Om du vid inloggningen till Webcert får nedanstående informationsmeddelande betyder det att din organisation saknar abonnemang för att använda Webcert.

 • För att fortsätta använda Webcert behöver din organisation teckna ett kundavtal och beställa ett abonnemang. Vänd dig till din verksamhetschef.

Den 28 mars

 • Användare som inte tecknat kundavtal och abonnemang för Webcert kommer inte kunna utfärda nya intyg.

Vanliga frågor

Varför måste jag bedriva min verksamhet som enskild näringsverksamhet/firma för att använda e-legitimation?

Inera måste kunna identifiera vem som är personuppgiftsansvarig för utfärdade intyg. Vid inloggning med e-legitimation är personnummer den enda informationsmängd som är unik och kan endast matchas mot enskild näringsverksamhet/firma då organisationsnummer är ägarens personnummer.

Jag har enskild näringsverksamhet och vill använda Webcert Fristående med e-legitimation - vad ska jag göra?

Du behöver teckna ett kundavtal med Inera och beställa abonnemang för Webcert. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Därefter ska du skapa ett användarkonto i Webcert som gör att du kan logga in med e-legitimation och utfärda intyg. Webcerts startsida.

Jag vill använda Webcert Fristående - vad ska jag göra?

Din organisation behöver teckna kundavtal med Inera och beställa abonnemang för Webcert.

Alla regioner, kommuner och många privat vårdgivare har redan tecknat kundavtal med Inera. Här kan du läsa hur det går till att teckna kundavtal.

Om din organisation har tecknat kundavtal men saknar abonnemang för Webcert beställs detta genom kundportalen. Information om inloggningsuppgifter lämnades i samband med att kundavtal tecknades. Om du saknar inloggningsuppgifter kan du vända dig till den lokala administratören i din organisation, eller kontakta Inera support.

Till kundportalen

Hur får jag tillgång till SITHS-kort?

Här kan du läsa hur det går till att skaffa SITHS-kort.

Vad kostar det att använda Webcert?

Här kan du hitta aktuellt pris för Webcert.

Webcert Fristående har aldrig kostat något förut och varför införs det nu?

Tidigare har Regionerna stått för alla kostnaderna för Intygstjänsten Webcert. Den förändring som görs nu innebär att alla användare/kunder får betala för den del av tjänsten som de använder.

Jag vill sluta använda Webcert Fristående när avtal och betalning krävs – vad ska jag göra och när?

Du kan fortsätta använda Webcert, utan att det kostar dig något, till och med den 28 mars 2022. Innan dess kommer du få information från oss, som beskriver hur du behöver hantera de intyg som du utfärdat och som finns lagrade i vår databas.

Finns det något alternativt sätt att utfärda digitala intyg?

Vi har tyvärr ingen kännedom om något alternativt sätt att kostnadsfritt utfärda digitala intyg. Alternativet är att återgå till manuell hantering. På respektive myndighets webbplats finns blanketter i pdf att använda.