Stödjande dokument inför SITHS eID-portal

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2023-01-17

SITHS Förvaltning

Sidan upprättad och handledning publicerat

1.1

2023-06-30

SITHS Förvaltning

Utbildningsmaterial för ID-administratörer

1.2

2023-11-24

SITHS Förvaltning

Uppdaterat utbildningsmaterial för ID-administratörer

1.3

2023-12-19

SITHS Förvaltning

Uppdaterad Användarhanbok för SITHS eID Portal

1.4

2024-01-05

SITHS Förvaltning

Uppdaterat Utbildningsmaterialet för ID-administratörer med Spärr av kort, SIHTS eID, Mobilt SITHS

1.5

2024-01-05

SITHS Förvaltning

Uppdaterat Användarhandbok SITHS eID Portal

1.6

2024-01-15

SITHS Förvaltning

Justerat texten om MacOS och upplåsning av kort i Utbildningsmaterialet för ID-administratörer (Bild 102)

 

Här kommer vi att publicera stödjande dokumenten ska vara till hjälp inför övergången till SITHS eID-portal

För Ansvarig utgivare