Beställ åtkomst till SITHS eID Portal QA-miljö

Om din organisation själv ska kunna utfärda testkort och testfunktionscertifikat behöver ni ha tillgång till SITHS eID Portal QA-miljön.

Fyll i och skicka in formuläret via länken nedan om ni vill komma åt dessa miljöer.

Beställ åtkomst till SITHS eID Portal QA-miljö