Utbildning

Enligt SITHS regelverk är det obligatoriskt för ansvarig utgivare att gå en godkänd utbildning. För personer som har andra roller, som till exempel säkerhetsansvarig är utbildning inte obligatoriskt, men rekommenderas. Ansvarig utgivare ska se till att id-administratörer får en utbildning internt. Det finns även möjlighet för id-administratörer att gå en extern utbildning.

Godkända utbildare

Höga krav ställs på de organisationer som vill utbilda inom SITHS. Den som håller utbildningen ska vara mycket kunnig inom SITHS för att också kunna hantera de följdfrågor som uppstår under utbildningen. Dessutom måste de utbildningar som hålls vara godkända av SITHS Policy Authority.

Anmäl dig till SITHS-utbildningar

SITHS utbildning för Ansvarig utgivare och id-administratörer hålls idag av vår samarbetspartner Secure State Cyber. Via länkarna nedan kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig direkt på deras webbplats.

Utbildning för Ansvarig utgivare och id-administratörer (Secure State Cyber)