Utfärda egna SITHS funktionscertifikat

Om din organisation anslutit till SITHS via Inera kan ni utfärda era egna funktionscertifikat, och även utfärda certifikat till andra organisationer. Här nedan beskriver vi kortfattat processen för hur din organisation får tillgång till miljöer för att kunna utfärda egna funktionscertifikat. Observera att detta gäller skarpa funktionscertifikat.

Utfärda egna Funktionscertifikat

Så här går det till

Ansvarig person fyller i och skickar in förfrågan om att få utfärda funktionscertifikat. Observera att HSA och SITHS Förvaltning behöver göra vissa förberedelser innan din organisation kan komma igång.

HSA och SITHS Förvaltningar gör vissa centrala inställningar i tjänsterna. Bland annat måste HSA skapa en gren i tjänsteträdet och både HSA och SITHS behöver sätta korrekta behörigheter, med mera.

För att kunna utfärda funktionscertifikat behöver din organisation införa interna rutiner för hur ni ska utfärda funktionscertifikat inom organisationen. Dessutom behöver ägaren av domänen bevisa sitt ägarskap, samt fullmakt skrivas om din organisation agerar ombud och utfärdar certifikat åt annan organisation.

Nedanstående dokument berör detta.

  • Blankett för domänvalidering

Denna blankett ska din organisations ansvarige utgivare fylla i och skicka till SITHS PA-grupp för att anmäla vilka domäner din organisation ska utfärda funktionscertifikat till. Tillsammans med denna blankett måste ansvarig utgivare även bevisa att din organisation äger dessa domäner.

  • Fullmakt

Fullmakten ska fyllas i om din organisation agerar ombud, det vill säga utfärdar funktionscertifikat på domäner som ni själva inte äger.

  • Rutiner och handledning för ansvariga utgivare

I detta dokument kan du läsa om hur domänvalidering går till och hur du kan göra för att bevisa att din organisation äger domänen.