Teknisk generationsinformation för SITHS-kort

Revisionshistorik

Klicka nedan för att visa revisionshistorik

Version

Datum

Författare

Kommentar

Version

Datum

Författare

Kommentar

1.0

2021-03-04

SITHS Förvaltning

Etablering av dokument och tillägg av supporttider per Kortgeneration

1.01

Apr 23, 2021

SITHS Förvaltning

Justering av supporttider för reservkort för IDClassic 410

1.02

May 3, 2021

SITHS Förvaltning

Lade till produktnummer som en kolumn i matrisen

1.1

May 24, 2021

SITHS Förvaltning

Lade till information om pin-policy.

1.2

Jun 9, 2021

SITHS Förvaltning

Lade till information om 940 i testmiljö

1.3

Sep 14, 2021

SITHS Förvaltning

Tog bort kolumn för Modell-ID då den aldrig togs i bruk

Inledning

Nedan är en förteckning över de generationer av SITHS-kort som finns aktiva på marknaden och hur beståndsdelar på dem som har förändrats över tid.

Från och med införandet av generationen IDPrime 940 inför vi begreppet “Modell-ID” som både kommer att tryckas visuellt på SITHS-kortet och kunna visas i SITHS Admin och Statistik och Loggar.

Produktnummer

Första leverans i testmiljö

Första leverans i Produktionsmiljö

Kortnamn

Profil

Chip

Prestanda

ATR

Kontaktlös inpassering

Kontaktlös PKI

Certifiering

Korttyp: CA’s

End of Support

Pin-policy

Produktnummer

Första leverans i testmiljö

Första leverans i Produktionsmiljö

Kortnamn

Profil

Chip

Prestanda

ATR

Kontaktlös inpassering

Kontaktlös PKI

Certifiering

Korttyp: CA’s

End of Support

Pin-policy

4XX eller 9XX

 

< Hösten 2014

IDClassic 410

Telia EID IP5a

MSA081

RSA op: ca 2700 ms

3B7D96000080318065B0A31100C883009000

MIFARE Classic

-

-

Reservkort:

 • 2xTelia Card Identifier CA v2 (skrivskyddade)

Efter nedladdning:

 • 2xType 1

 • eller, 2xSITHS e-id PNR & HSA-id LoA2

 • eller 2xHSA-id LoA2 (CrossBorder OID)

Ordinarie kort:

 • 2x Telia e-legitimation HW v3 (skrivskyddade)

 • 2xType 1

Eller via uppgradering:

 • 2x SITHS e-id PNR & HSA-id LoA3

2026

(Det finns reservkort giltiga till 2027-04-07)

6-8 siffror

 

Grå: okt/nov 2014 <

SIS: ~feb 2015

MPH117

RSA op: ca 800 ms

3B7D96000080318065B0A31101F383009000

-

CCEAL5+/PP JavaCard

2026

(Giltighetstid enl. kortyta: Max 2026-12-31. Faktisk giltighetstid funktionellt: 2025-09-28)

 

Grå: Jun/aug 2015<

SIS: apr 2016

MIFARE Classic EV1

-

2026

(Giltighetstid enl. kortyta: Max 2026-12-31. Faktisk giltighetstid funktionellt: 2025-09-28)

5XX

 

Inte reserv: 11 Feb 2020

Reserv: 7 april 2020

IDPrime SIS 840

SIS EID IP1

G260

RSA op: ca 350ms

3B7F96000080318065B0850300EF1202F0829000

-

CCEAL5+/PPSSCD & CCEAL5+/PPJavaCard

Reservkort:

 • 2x Telia Card IdentifierTelia Card Identifier CA v3 (skrivskyddade)

Efter nedladdning:

 • 2xSITHS e-id PNR & HSA-id LoA2

 • eller 2xType 1

 • Eller 2xHSA-id LoA2 (CrossBorder OID),

Ordinarie kort:

 • 2x SITHS e-id PNR (skrivskyddade) & HSA-id LoA3

 • 2x Telia e-legitimation HW v4

2028

(Det finns reservkort giltiga till 2031-05-02)

6XX

Efter 15 juni 2021 (endast NMT)

Q4-2021

 

~hösten 2022 (exakt datum ej fastställ ännu)

IDPrime 940 SIS

N/A (unik för kortet)

G286

RSA2k signering: ca 270ms

3B7F96000080318065B0850400111202F0829000

-

CC EAL6+ chip

CC EAL5+ / PP JavaCard

CC EAL5+ / PP QSCD

Ej fastställt

6-16 tecken (inkl. bokstäver och udda tecken)