Process för att skapa eller uppdatera ett kodverk

Ansvarig

Villkor

Steg #

Steg Confluence

Steg mejl/ärendehanteringssytem

Steg Jira

Ansvarig

Villkor

Steg #

Steg Confluence

Steg mejl/ärendehanteringssytem

Steg Jira

Ansvarig inom tjänsteförvaltning/ utvecklingsprojekt

Behov av kodverk identifierat

SU-1

 

 

Beslut tagit om att befintligt kodverk eller urval ska användas

SU-2

 • Gå till steg SU-11

 

 

Beslut tagit om att kodverk eller urval behöver uppdateras eller tas fram

SU-3

 • Skicka beställning till kodverksförvaltningen angående ärendet. Beskriv vilket kodverk/urval som behöver uppdateras alternativt syftet och preliminärt namn för det nya kodverket.

 

Kodverksförvaltningen

 

SU-4

Använd knapparna på sidan för att skapa en undersida till denna med hjälp av mallarna för Kodverksframtagning, resp. Kodverksuppdatering

 • Namnsätt Sidtiteln som följande:

  • Vid kodverksframtagning

   • Kodverksframtagning - [FÖRSLAG PÅ KODVERKSNAMN] 1.0

   • Exempel: Kodverksframtagning - Veckodagar 1.0

  • Vid kodverksuppdatering

   • Kodverksuppdatering - [NAMN PÅ BEFINTLIGT KODVERK] [FÖRSLAG PÅ NY VERSION]

   • Exempel: Exempel: Kodverksuppdatering - KV Status Framställan 3.0

 • Ladda upp en mall där tjänsten/projektet kan skapa sitt kodverk.

 • Skicka länk tillarbetsytan till beställaren.

 

Ansvarig inom tjänsteförvaltning/ utvecklingsprojekt

 

SU-5

 • Utveckla/uppdatera kodverk i Kodverksmallen eller Urvalsmallen som finns publicerad på kodverkets/urvalets arbetsyta (skapad i steg SU-4).

 • Kommunikation med kodverksförvaltningen sker via arbetsytan.

 

SU-6

 

 • Begär granskning av kodverk

Görs via arbetsytan (skapad i steg SU-4).

 

Kodverksförvaltningen

 

SU-7

 • Granska kodverket

 

 

Kodverksförvaltningen

Kodverket/Urvalet är godkänd

SU-8

 

 • När diskussionen är klart och kodverket är godkänt, svara i ärendet att ärendet är godkänt.

 

Nyskapade kodverk och urval

SU-9

 • Tilldela ID

 

 

 

SU-10

 

 

Ansvarig inom tjänsteförvaltning/ utvecklingsprojekt

 

SU-11

 • Lägg till information om kodverket i informationsspecifikationen