Verksamhets- och informationsarkitektur på IneraVälkommen till Verksamhets- och Informationsarkitektur på Inera!

På denna yta samlas information om arbete med verksamhets- och informationsarkitektur på Inera. Du kan bland annat hitta ramverket för Ineras informationsarkitektur, anvisningar för användning av referensarkitektur, kodverk samt mallar. Innehållet är primärt relevant för dig som tillhör ett utvecklingsprojekt eller en förvaltning på Inera. 


Angående verksamhetsarkitektur

Tidigare har fokus för sektionens arbete främst legat på informationsarkitektur varför mycket material idag har denna inriktning. Det är någonting som sektionen är medveten. Ambitionen är att på sikt ta in verksamhetsarkitektur mer i arbetet. I dagsläget finns dock fortfarande ett stort fokus på informationsarkitektur.

Senaste uppdateringar