Ineras termlista

På den här sidan publiceras en lista med termer som är relevanta för Ineras tjänster och verksamhet.

Målet med termlistan är att att samla Ineras gemensamma terminologi på ett ställe, och genom det underlätta för mer enhetlig användning av termer och begrepp. Detta är viktigt för våra tjänsters och vår verksamhets förmåga att kommunicera tydligt och att hantera information effektivt.

Termlistan används också av vissa arbetsgrupper inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Uppdateringar av termlistan sker löpande.

Har du frågor om termlistan, kontakta Ineras termgrupp: ineras_termgrupp@inera.se.

Ladda ner termlistan här!

 

Nyheter


2024-01-18

Idag publicerades en ny version av Ineras termlista. Uppdateringen tillför följande:

 

 • ett kluster av termer på temat person-id

 • ett kluster av allmänna termer inom informationssäkerhet

 • ett kluster av termer på temat levnadsvana

 • ett kluster av termer på temat individuellt inriktad insats inom socialtjänst

 • engelska termer för terminologins metaterminologi


2023-07-04

Idag publicerades en ny version av Ineras termlista. Uppdateringen tillför följande:

 • ett kluster av termer på temat adresser

 • ett kluster av termer på temat namn

 • ett kluster av termer relaterat till Utbudstjänsten

 • ett kluster av termer om terminologins metaterminologi

 • ett kluster av termer om dokument och handling

 • ett kluster av termer på temat administration inom hälso- och sjukvård


2023-01-27

Idag publicerades den första versionen av Ineras termlista. Den innehåller framför allt termer som är vanligt förekommande i Ineras arbete med kunskapsstöden inom Vårdgivartjänster. Framöver kommer termlistan att utökas med termer för fler områden.