2017-09-01 Release 4.3, sprintdemo 1


Länk till enkät och utvärdering

https://sv.surveymonkey.com/r/7Y7Y6CM

Presentationsmaterial

Formulär_4_3 Sprintdemo - 20170901.pdf

Länk till inspelningen


Minnesanteckningar

Hej alla!

Tack för att ni deltog på dagens demonstration för Formulär! Idag hade vi 12 regioner och landsting med oss och ca 33 deltagare. Som jämförelse kan nämnas att på sprintdemon i oktober förra året deltog tre regioner och landsting och vi var 5 deltagare. Vilket uppsving! Det är såå inspirerande att jobba i denna tjänst som har så aktiva användare. Den mesta av funktionaliteten som finns idag kommer från våra sprintdemonstrationer där ni är aktiva och framför era önskemål. Det är ni som bygger upp och utformar Formulär!

Dessa nya funktioner tittade vi på idag:

  • Publika formulär, dvs formulär som gjorts tillgängliga för en angiven målgrupp (fd ”Invånarinitierade formulär”)
  • Att som ombud till barn kunna besvara ett utskickat formulär

Utöver de nya funktionerna visade Simon oss även administratörsgränssnittet för att skapa formulärmallar samt översiktsvyn för utskickade, pågående och besvarade formulär.

Releasen tas i produktion onsdag den 27 september.

Minnesanteckningar

  • Manualerna finns på vår öppna webbsida, samt inne i tjänsten
  • Önskemål på ny funktion: Att som vårdpersonal få en avisering när ett formulär är besvarat
  • Kom ihåg! Avseende exportfunktionen är det viktigt att ha säkra rutiner som följer PUL
  • Länk till demo-miljön: FormularDemo
    • Inget SITHS-kort behövs, inloggad användare blir alltid testpersonalen Pernilla Persson

Under hösten kommer vi att ha två utbildningstillfällen i administratörsgränssnittet. Datum för dessa tillfällen skickas ut inom kort.