2017-08-22 Release 4.3, Publika formulär

Minnesanteckningar från demo 2017-08-22

Deltagare: Victoria, Ann-Marie, Maria, Susanne, Sacha, Tomas, Jakob, Sofia, Jenny, Simon, Gitte

En "minidemo" med avsikt att samla in synpunkter innan kodfrys.

 • Länken till det ”Publika formuläret” ser inte så ”ren” ut. Om man önskar skicka ut en direktlänk som är ”renare” kan man använda denna länk, som leder till startsidan för Formulärtjänsten på 1177. https://formular.1177.se
 • Funkar månne ordet ”Publika formulär” bättre än ”Öppna formulär” / ”Invånarinitierade formulär” / ”Övriga formulär”?
  Direktlänken kan läggas ut på det publika kontaktkortet på Hitta och jämför vård. Däremot kan man ännu ej lägga ut det publika formluäret på kontaktkortet i inloggat läge.
 • Om invånaren ej uppfyller kriterierna för målgruppen visas inte formuläret på startsidan för Formulärtjänsten på 1177. Om invånaren går via direktlänken kommer man att mötas av information om vilka personer som formuläret är tillgängligt för.
 • Ändra texten på knappen "Skapa formulär" på 1177.
 • Om man påbörjar ett formulär och sparar formuläret för att fortsätta att fylla i vid ett senare tillfälle visas det påbörjade formuläret under "Frågeformulär som skickats till dig". Behöver därför se över denna rubrik.
 • Vyn i administrationsgränssnittet visar e-tjänster som är kopplade till sin ”egen” vårdenhets formulärmallar.
 • Namnförslag (tänk på att det inte är ett formuär som skapas, utan att formluäret tillgängliggörs för en målgrupp)
  • "Formulärbaserad e-tjänst"
  • "Invånarinitierat formulär"
  • "Öppet formulär"
  • "Tillgänglig e-tjänst"
  • ”Publika formlär” (tillagt 2017-08-23)
 • Notera att om man sätter status "Publicerad" visas formuläret på 1177.se direkt om inloggad invånare möter kriterierna för aktuell målgrupp.
  Örebro kommer att hantera administrationen centralt
  Viktigt att inte "vem som helst" kan publicera.
  Flesta regioner har utpekade personer för e-tjänsterna. Dessa personer bör ha kunskap i vad de administrerar och bör ansvara för att dela ut behörigheter för denna funktion. "Alla" på mötet var eniga om att behörighet bör hanteras centralt av landstinget/regionen. Fråga från förvaltningen: Vi ska alltså INTE låta personens uppdrag enligt HSA styra behörighet för att skapa mallar och utskick. Behövs det en mer finmaskig behörighet för "Skapa" än för "Skicka/Titta"?
 • Är det ngn som ser en risk med att admin "råkar" välja andra regioner än sin egen? Behövs en bekräftelseruta, eller ytterligare ett skydd? Gränssnittet är tydligt. Behöver inte någon extra kontroll. Skapa en lathund i admingränssnittet där det beskrivs vad som händer när en mall tillgängliggörs publikt.
  Lägg till informations-i vid "Kriterier" med beskrivning om följderna.
 • Mallen tillgängliggörs för hela länet, men mottagare av besvarade formluär är den enhet som skapat formulärmallen.
  Finns ytterligare kriterie i TK, där man även kan ange där man är Listad. Kräver dock uppkopplig mot Liston. Bör man till och med ha MU "Vård och behandling" för att få skapa en tillgänglig e-tjänst? Namnet i admingränssnittet är inte jätteviktigt. Viktigare utåt mot invånaren.
 • Om "alla" enheter vill skicka ut Öppna hälsodeklarationer, kommer listan på Formulärtjänstens startsida att bli jättelång. Behöver isåfall ha ett system som centralt hanterar alla Vårdenhetens hälsodeklarationer.
  Kan lösa detta genom att ta in Listnings-tjänsten. Dock inte alla invånare som är listade? Fungerar ej för specialistmottagningar. Kanske specialister får skicka ut individuellt. Kan man styra "var" det öppna formuläret visas? Dvs på kontaktkortet v/s på Formulärtjänstens startsida.
  SVAR: Tjänstekontraktet stödjer inte detta idag, men kan lägga till informationen i url:en. Förvaltningen tar med detta i backloggen.
 • Örebro efterfrågar siffor på hur man kommer in till kontaktkortet (öppet/inloggat). Vem kan veta? Jenny kollar och återkommer.
 • Planerat produktionsdatum står fast enligt plan, dvs den 27/9