Envalsfråga (radionknappsfråga)

Följande exempel visar hur man kan skriva en beräkningsformel på frågor med valbara alternativ.

Frågeformulär

Svarsalternativets ordningstal:

1

2

3

4

1 Hur många gånger i veckan motionerar du?

(“f1”)

1 gång eller mer sällan

0

2 gånger 

1

3 gånger

2

4 gånger eller fler

3

2 Hur många frukter äter du per dag?

(“f2”)

1 frukt

0

2 frukter

1

3 frukter

2

4 eller fler frukter

3

3 Har du ett husdjur just nu?

(“f3”)

Ja

0

Nej

1Beräkningsformel

Förklaring av formeln

Då det är en Envalsfråga (radioknappsfråga) så används svarsalternativets ordningstal (answerAlternativeNumber) i beräkningen. Eftersom poängvärdet ska vara 0 för första svarsalternativet, 1 för andra, 2 för tredje osv, subtraheras svarsalternativet med 1. (svar 1=0 poäng, svar 2=1 poäng osv.)

Eftersom alla frågor är obligatoriska så valideras dessa i when-blocket och behöver sedan inte kontrolleras i själva beräkningen.

Just nu har frågorna id = “f1”, “f2”, “f2” osv men det kan ändras till ett mer läsbart id om så önskas. Obs! Kom ihåg att ändra frågans id även mallen om du ändrar i beräkningen!

Then-blocket inleds med att skapa upp ett attribut för “summa”. Detta används för att addera till. 

Formel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 when $q: Questions() eval($q.get("f1") != null) eval($q.get("f2") != null) eval($q.get("f3") != null) then double summa = 0; // variabel för att hålla summering summa = summa + $q.get("f1").intValue() -1; summa = summa + $q.get("f2").intValue() -1; summa = summa + $q.get("f3").intValue() -1; outcome.set(summa); end