2021-11-17 Användarforum Formulärhantering 1177


Presentationsmaterial                  


Mentimeter

Hej alla engagerade Formulärare! 

Såå lyxigt att idag låta "check-in" få ta den största delen av mötet! Jag upplever att ni bara hittar fler och fler samarbeten regionerna emellan. Jippie! Extra kul att höra att vi nu har (minst) tre nationellt förvaltade mallar som ni kan gå in och prenumerera på och automatiskt ta del av uppdateringar! Formulärmallarna är Smittspårning, PEACH och RAND-36.

Utöver "check-in" diskuterade vi dessa punkter:

 • Pågår nationellt arbete för ett digitalt SEPHIA-formulär?
 • Hur får ni hjälp med beräkningarna i formulärmallarna?
 • Vårdstatus "Omregistreras" och "Sparas som journalhandling" kommer att tas bort inom några veckor
  • Hjälp oss att informera verksamheterna om detta
 • Förslag på "Fördjupningsområden":
  • En "robotlösning" för export, där skärmen läses av och formulärsvaret exporteras. Demo.
  • Hur ni arbetar med regionens förvaltning av formulärmallar (för alla olika formulärtjänster). Diskussion.
  • Formulärutskick via sms. Demo.
  • Information om tjänstedomänen för Formulärhantering, dvs integeration med vårdinformationssystem
   • Information och diskussion om aktuella tjänstekontrakt
   • Vidareutveckling av tjänstedomänen
  • Behörigheter och hur man lägger upp nya enheter

Om ni har idéer och förbättringsförslag tar vi gärna emot dem via vår funktionsbrevlåda, formularhantering@1177.se.

Inspelningen från dagens forum är upplagd till höger.

Kommande Användarforum, kl 10.00-11.30

 • 15 december
 • 19 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december

Föranmäl gärna era frågor till formularhantering@1177.se så tar vi upp dem på nästa möte. Kom ihåg att ni mer än gärna kan höra av er med förslag på innehåll. Detta här är ERT forum! ⭐️

Stort tack för idag! ❄️🕯🌟

Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

 

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

00:00:00 Välkomna!
00:00:27 Agenda
00:01:25 Diskussionsforum och chatt via Teams
00:01:48 Check-in från regionerna
01:04:38 Anmälda frågor från regionerna - SEPHIA-formulär?
01:05:45 Anmälda frågor från regionerna - Hur får ni hjälp med beräkningarna i formulärmallarna?
00:58:57 Information från förvaltningen - Två vårdstatusar tas bort
01:13:16 Tre snabba - smittspårningsverktyget
01:19:02 Spontana frågor, tips, utmaningar
01:22:09 Mentimeter - utvärdering Användarforum
01:22:47 Datum för kommande forum och TACK!
01:24:20 Mentimeter - utvärdering Användarforum, resultat