2017-05-29 Release 4.2, sprintdemo 1

Minnesanteckningar

Hej alla!

Hela 11 regioner och landsting deltog på sprintdemon igår! Det är den största uppslutningen hittills. Vilken fantastisk förmån att få jobba tillsammans med alla er och med denna efterfrågade tjänst. Tack alla för ert engagemang!!

Dessa funktioner tittade vi på igår:

-          Skicka ut formulär till en hel målgrupp

-          Formulärtjänsten under ett eget menyval på 1177

-          Yytterligare förbättringar i administrationsgränssnittet, exempelvis lägga in en bild intill en fråga

-          Skicka påminnelse till invånare som inte besvarat formulär

-          Exportera besvarade formulär som både som PDF och CSV

-          Möjlighet att ange decimaltal i numeriska fält

Releasen tas i produktion onsdag den 7 juni.

För er som inte hade möjlighet att delta eller som önskar friska upp minnet finner ni här länkar till presentationen och inspelningen av dialogen. Allt material ligger på vår gemensamma Projektplats som heter ”Formulärtjänsten inom 1177”, https://service.projectplace.com/#project/1044170223. Meddela mig eller Sofia om ni inte har åtkomst till den.


Länk till enkät och utvärdering

https://sv.surveymonkey.com/r/NK9LG28

Presentationsmaterial

Formulär_4_2 Sprintdemo - 2017-05-29.pdf

Länk till inspelningen