2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Länk till utvärdering

www.menti.com, ange kod 52 53 19

Reultat Mentimeter Formulär release R19.01

Presentationsmaterial

Minnesanteckningar

Hej alla!

Jag vill börja med att tacka för ert aktiva deltagande på gårdagens releasedemo för tjänsten Formulärhantering. Och rikta ett extra stort tack till Hans Lindqvist och Kerstin Ankargård från QRC som gästade oss och berättade om de standardiserade EQ-5D enkäterna. Tack!
EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården (livskvalitet). Det är med stor glädje vi nu kan erbjuda användning av denna typ av enkät. För mer information om enkäterna och det avtal och licens som krävs kan ni vända er till prom.prem@qrcstockholm.se.
62 personer från 18 regioner/landsting var anmälda till demon! Några fick förhinder men hela 38 personer deltog via Skypelänken. En toppnotering på deltagandet. Kul!! :-)

Nyheter i releasen FRM_R19.01
  • Stöd för standardiserade EQ-5D formulär
  • Stöd för inloggning med medarbetaruppdrag Kvalitetsregister, 7 kap. 4 § i PDL
  • Som invånare vill jag inte kunna besvara ett formulär där datumet i ExpiryDate-fältet har passerats
  • Visa inte NULL om vårdenhetens namn saknas
  • I Uppföljning visas en ”spinner” medan sidan laddas
  • Många textändringar i personalgränssnittet
  • Många förbättringar i backend
  • Decimaltal tillåts vara negativa
Presentation och inspelning ligger på vår öppna webbplats
•2019-03-11 Releasedemo FRM_R19.01

Länk till tjänsten i Produktion, Test och Demo
•Inloggning till fristående personalgränssnittet
Nästa releasedemo
Datum för nästa demo är måndag den 3/6 kl 13.00-14.45. Inbjudan kommer strax.

Jag önskar er alla en fortsatt bra vecka!
Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

Välkomna!
Tjänsten byter namn till Formulärhantering
Presentation deltagare
00:01:27 Agenda
00:03:36 Mentimeter - Vad vet du om tjänsten?
00:04:58 Anslutningsläget just nu
00:06:10 Releaseplan 2019
00:10:20 Mål release R19.01
00:10:29 Gallring/rensning är informationsägarens ansvar
00:12:14 Nyheter release R19.01
00:13:37 Ändring i fältet Decimaltal - om ni vill tillåta negativa tal i svaret behöv er fältet tas bort och läggas till på nytt
00:15:28 EQ-5D i Formulärtjänsten. QRC har ordet!
00:23:56 DEMO!
00:24:20 Överflygning över tjänsten
00:29:31 Kvalitetsregister i Formulärtjänsten
00:38:20 EQ-5D i Formulärtjänsten
01:10:28 Invånare kan ej besvara formulär som gått ut
01:13:02 Mentimeter - Behov av EQ-5D?
01:15:26 Vill din verksamhet vara pilot?
01:19:18 Mål release R19.02
01:22:09 Filnamnet på exportfilen ändras
01:24:05 Kom ihåg!
01:25:48 Mentimeter - Hur upplevde du demon?
01:26:46 Vår öppna wiki med information om tjänsten
01:30:56 TACK!