2019-06-03 Releasedemo FRM_R19.02

Länk till utvärdering

www.menti.com, ange kod 96 77 16

Reultat Mentimeter Formulär release R19.02

Presentationsmaterial

Minnesanteckningar

Hej alla!

Tack för ert aktiva deltagande på gårdagens releasedemo för tjänsten Formulärhantering. Det är alltid lika svårt att få igång en dialog med så många deltagare, men ni var desto aktivare på Mentimentern. Kul!
Releasen tas i produktion på tisdag i nästa vecka, den 11 juni.
61 personer från 17 regioner/landsting var anmälda till demon! Några fick förhinder men såå roligt att intresset för tjänsten bara växer och växer. Jag vill rikta ett varmt tack till er alla som hjälper till att sprida kunskapen om denna värdefulla tjänst!

Nyheter i releasen FRM_R19.02
 • Tagit bort krav på vårdmedarbetaruppdrag med syfte ”Administration”, vilket bl. a. möjliggör att en Designer kan skapa mallar för hela regionen
 • I Utskick och Påminnelser köas inkorgsmeddelanden, i syfte att minska beroendet till tjänsten
 • I Utskick och Påminnelser laddas listan/vyn direkt och aviserings-inställningarna laddas succesivt
 • I Utskick i dialogrutan där inkorgsmeddelande anges har listan över mottagare flyttats till underkant
 • I Uppföljning finns ny flik ”Detaljer” som visar fälten keepUntil, expireDate, templateId, formId
 • I Design är rubriken ”Invånarinitierade formulär” ändrad till "Erbjuden e-tjänst”
 • En rad småförbättringar i vyer, texter, dialogrutor, m.m.
Vi fick åter ett önskemål om att vid nästa demo låta några av er berätta om era formulärtillämpningar. Det vore VERKLIGEN ROLIGT att höra mer om era erfarenheter kring: 
 • hur ni använder Formulärhantering. I vilket syfte?
 • vilka formulär ni använder
 • vilka ”vinster”, effektiviseringar, kvalitetsförbättringar ni gjort
 • fallgropar ni varit med om och best practices för att undvika dessa
 • hur ni har introducerat tjänsten för era verksamheter
 • hur ni jobbar med exportfunktionen
Hör GÄRNA av er till mig om ni vill dela med er av era erfarenheter. Det är många som vill veta hur och vad ni gjort!

EQ-5D
Efter demon har jag fått några frågor om EQ-5D och lägger därför med mer information: EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsoutfall före, under och efter behandling i vården (livskvalitet). Det är med stor glädje Formulärhantering nu kan erbjuda användning av denna typ av enkät. För mer information om enkäterna och det avtal och licens som krävs kan ni vända er till prom.prem@qrcstockholm.se

Presentation och inspelning av demon ligger på vår öppna webbplats

Länk till fristående personalgränssnittet
Här finns länkar och information om alla miljöer; Produktion, QA (test) och Demo. I Demo kan ni laborera runt hur ni vill! Notera dock att demomiljön ibland rensas.

Information om anslutning till tjänsten
Anslutning
Nästa releasedemo
Datum för nästa demo är måndag den 23/9 kl 13.00-14.45. Inbjudan kommer inom kort.

Jag önskar er alla en fantastisk sommar!  🌦🌸🐝    
Vänliga hälsningar,
Förvaltningsteamet, genom Jenny

Länk till inspelningen

Innehåll, inspelning

Välkomna!
00:01:18 Agenda
00:02:10 Mentimeter - Vad vet du om tjänsten?
00:04:09 Anslutningsläget just nu
00:05:51 Releaseplan 2019
00:08:05 Mål release R19.02
00:08:53 Nyheter release R19.02
00:13:13 DEMO!
00:13:15 Överflygning över tjänsten
00:17:11 Administrera behörigheter
00:27:09 Utskick
00:32:50 Hämtar invånarens avisering succesivt
00:34:03 Ny flik "Detaljer"
00:36:10 Mentimeter - Hur många mottagare samtidigt?
00:40:01 Mål release R19.03
00:42:19 Förbättringsförslag för export
00:46:27 Mentimeter - Vilken funktion är viktigast?
00:53:16 Mentimeter - Vilken funktion är viktigast? Vinnare!
00:53:53 Nästa releasedemo 22/9
00:55:24 Mentimeter - Hur upplevde du demon?
00:57:39 TACK!