2016-11-16 Release 3.2, sprintdemo 2

Minnesanteckningar

Hej alla!
Jag skickar ut en inbjudan till "demo" även den 16 november. Även om det inte finns så mycket att titta på tycker jag att det är bra om vi kan ha en dialog kring kommande funktionalitet. Jag tänker ffa på dessa frågor:

  • Statistikuttag
  • Massutskick till hel målgrupp
  • Gallring av besvarade formulär

Jag återkommer med mer information längre fram.

Varmt välkomna!

Förvaltningsteamet för Formulärtjänsten
gm Jenny

Länk till enkät och utvärdering

Ingen enkät denna gång

Presentationsmaterial

Formulär_3_2 Sprintdemo 2 - 2016-11-16.pdf

Länk till inspelningen

Ingen inspelning denna gång