Sökfältet "Var vill du söka?"

Allmänt

I sökfältet "VAR VILL DU SÖKA?" kan användaren avgränsa sin sökning till ett geografiskt län/region, geografiskt område eller precisera den till en geografisk plats.

I funktionen för geografiska sökningar används en extern leverantör för geografisk data i kombination med vilken koordinat mottagningen har lagt in i HSA-katalogen. Det innebär att användaren får ett större urval av geografiska platser och områden att söka bland. Systemet väljer sedan ut mottagningar vars koordinat ligger inom eller i närheten av den valda geografiska platsen (beroende på om platsen man valt är ett geografiskt område eller en geografisk punkt). 

På grund av bristande datakvalitet från Google vid sökningar på kommuner finns delar av den tidigare lösningen för just kommuner kvar.

Vad besökaren anger i detta fältet styr vilka förslag systemet kommer att visa i de båda andra sökfälten, “VILKEN TYP AV VÅRD SÖKER DU?” och ”VILKEN MOTTAGNING SÖKER DU?”

Sökning på geografiskt län/region från HSA-katalogen

De geografiska områden från HSA-katalogen som förekommer, utgörs av län (=region). När en sökning på ett sådant område görs sker sökningen från Google.

 • Sökförslagen för län ligger inbäddat i sökstödet bland övriga områden/kommuner/geografiska platser.

 • Kartan anpassas och visar endast upp de mottagningar som ligger inom det valda länet/regionen.

 • Kartan visar upp mottagningarna i ett utzoomat läge så att alla mottagningar syns men i ett kluster där man kan se att det i ett visst område finns många (specifikt antal) mottagningar.

 • Sorteringen i träfflistan kan skilja sig åt beroende på vilket sökkriterium du valt att söka på. "Fritextsökning = relevans", Verksamhetskod = A-Ö.

 • Söker du på flera verksamhetskoder är defaultsortering "Relevans".

Bilden ovan visar hur exempelvis Västra Götalands län dyker upp som alternativ i fältet för "VAR VILL DU SÖKA?". 

Bilden ovan är hämtad från dokumentet HSA Innehåll Länskod, https://inera.atlassian.net/l/c/21JUoXXd  

Länskoderna (Countycode) bygger på samma logik som finns uppsatt hos HSA/Inera, varav de hämtar denna information från Statistiska Centralbyrån.

Sökning på område/kommuner från HSA-katalogen 

De geografiska områdena från HSA-katalogen som förekommer, utgörs i praktiken av kommuner. När en sökning på ett sådant område görs sker sökningen på fältet municipality i HSA-katalogen. Sökningen blir därför exakt och kommer att returnera ett specifikt antal träffar inom den aktuella kommunen.

 • Sökförslagen för kommuner, till exempel ”Trollhättan kommun”, visas först i listan. (Övriga förslag kommer från Google och ger träffar enligt Googels definition av vilket geografiskt område som omfattas). 

 • Sökningen returnerar alla mottagningar som har HSA attributet Kommun = Trollhättan

 • Kartan anpassas så att alla träffar får plats

 • Defaultsorteringen är ”A-Ö” eftersom vi då inte får någon mittpunkt på kommunen från HSA.

 • Då man sökt på flera typer av vård samtidigt är defaultsortering ”Relevans”

 

Sökning på område från Google

Google tillhandahåller en stor mängd geografiska områden som är valbara bland sökförslagen i sökfältet för "Var vill du söka?". Dessa områden kan vara av olika slag, så som större och mindre orter, stadsdelar, städer, torg, eller andra kända platser.

 • Sökningar på mindre områden från Google, till exempel ”Rosengård”

 • Returnerar alla träffar inom området.

 • Kartan anpassas så att alla träffar får plats.

 • Defaultsorteringen är ”A-Ö”. 

I undantagsfall då en kommun inte stavas/benämns på samma sätt i Google som i HSA så kan man få dubbla sökförslag från HSA och Google, till exempel "Sveg". 

Om en sökning på ett geografiskt område från Google resulterar i noll träffar visas istället de träffar som ligger närmast sökområdet (från mittpunkten).

 

Sökning med användarens position "Nära mig"

När användaren fokuserar på sökfältet  eller klickar på "kartnålen" i sökfältet ges ett sökförslag på att använda sin nuvarande position "Nära mig". Om detta alternativ väljs kommer systemet att försöka bestämma användarens geografiska position. Om detta misslyckas, till exempel om användaren klickar "nej" på frågan som dyker upp på datorn eller mobila enheten, visas ett felmeddelande upp, annars fylls fältet med texten "Nära mig".

Bilden ovan visar det meddelande man får om platstjänster inte är aktiverat eller tillåtet. 

När en sökning på Nära mig görs används samma logik som i fallet för geografisk punkt från Google. Träffarna sorteras baserat på den geografiska punkten där användarens enhet (dator/telefon) befinner sig.

Om den geografiska platsen visas felaktig plats på en karta kan det innebära att användarens enhet kan vara kopplad mot exempelvis ett företags nätverk som har sin server ståendes på en annan fysisk plats det vill säga var IP-adressen utges från.

Sökförslag på geografiska platser

I takt med att användaren skriver in text i sökfältet presenteras en lista med sökförslag. Sökförslagen kan utgöra geografiska punkter eller områden. Sökförslagen härstammar från Google och baseras dels på texten i sökfältet men även användarens geografiska position. Användarens geografiska position uppskattas baserat på användarens IP-adress och påverkar rangordningen bland sökförslagen. Man har även möjlighet att kunna söka på större geografiska områden såsom landsting eller en region, exempelvis "Kalmar län" (se "Sökning på geografiskt län från HSA-katalogen högre upp på denna sida).

Sökfältet för geografisk plats kan inte innehålla en fritextterm. Användaren är tvungen att välja ett av de presenterade sökförslagen för att kunna utföra sökningen.Genom att systemet per automatik alltid markerar det översta platsförslaget samtidigt som användaren skriver in text styrs användaren mot att alltid välja ett giltigt platsalternativ. Även om enbart en del av en plats skrivs in och användaren ändrar fokus (trycker på tab-tangenten eller klickar utanför sökfältet), väljs per automatik det översta platsförslaget.

Om användaren ändå lyckas skriva in ett värde som inte motsvarar en exakt plats visas ett felmeddelande och sökkriteriet exkluderas från sökningen. Se bild nedan.Funktionen är utvecklad i  https://inera.atlassian.net/browse/PWT-13079 (ej öppen info).

 

Tillfällig lösning för distansenheter

Förutsättning för att tillfällig lösning ska användas: Mottagningen är en distansenhet (businessType = 03 i HSA) och enheten saknar geografisk region (saknar countyCode i HSA).

 

Tillfällig lösning: HJV använder finansierande organisation (financingOrganization) som region för mottagningen om förutsättningen ovan är uppfylld. Uppslag görs mot en lista över regionernas organisationsnummer, listan är tagen från HSA: s kodverk här https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIKH/pages/346560593 . I det fall som det finns flera värden på finansierande organisation används det första värde som matchar något av de fördefinierade organisationsnumren som region. Anledningen till att endast det första igenkända värdet från financingOrganization används är att en mottagning endast kan ha en region på 1177.se och i HJV. Vi är medvetna om att det gör att en distansenhet som saknar geografisk regionstillhörighet men har flera värden i finansierande organisation endast kommer vara sökbar geografiskt i en av dessa regioner. I nuläget finns ingen distansenhet som saknar region men har flera finaniserande organisationer.

 

Konsekvens på söksida på 1177.se: Enheten blir sökbar om man har begränsat sin sökning geografiskt på 1177.se (https://www.1177.se/hitta-vard/ ) genom att välja en plats (adress, län e t c) i fältet "Var vill du söka?". På söksidan betraktas enheten då som att den tillhör den geografiska region som den nu fått från sin finansierande organisation. Sökningar utan geografisk plats påverkas inte, dessa mottagningar presenteras i sökresultatet redan nu. Sökningar på kommuner påverkas inte, dessa mottagningar kommer inte att presenteras vid exakt sökning inom en kommun då de ej har kommuntillhörighet satt.

 

Konsekvens på kontaktkort på 1177.se: Regionen visas på enhetens kontaktkort under Hitta oss på samma sätt som om det vore en distansenhet med geografisk region specificerad i HSA, se nedanstående bild: 

Datum

Ändring

Utfört av

Datum

Ändring

Utfört av

2024-06-24

Lagt till information om Tillfällig lösning för distansenheter

Anette Lindgren