Sökfältet "Vilken typ av vård söker du?"

Allmänt

I sökfältet för "VILKEN TYP AV VÅRD SÖKER DU?kan besökaren välja namnet på en definierad typ av vård som tex verksamhetskoder i HSA och synonymer till dessa. 

Väljaren för typ av vård har tagits fram för att underlätta för invånare att hitta rätt mottagning genom alternativa sätt att hitta rätt vårdtyp över hela landet. Väljaren erbjuder bland annat:

 • Snabbare avgränsningar

 • Minskade krav på förkunskaper om vårdrelaterade begrepp och termer

 

"VANLIGA VÅRDTYPER"

Regionsstyrda förslag

Den dropdownlista som visas när besökaren klickar i fältet utgörs bl. a. av fördefinierade vårdtyper för vald region. Det är vilket val besökaren gjort i regionsväljaren högst upp på http://1177.se -sidan som styr, inte vad hen ev. har angivit i fältet "VAR VILL DU SÖKA?". 

Det betyder att om man som användare surfar på http://1177.se/Gotland/ får hen en lista med förslag i “vilken typ av vård söker du?” och om hen är regionaliserad i Skåne (http://1177.se/skane ) får hen en helt annan lista. Om inget val har gjorts visas en defaultinställning, se bild nedan.

De regionala sökförslagen admnistreras av den centrala förvaltningen i EPiServer CMS/Optimizely för 1177. 

Listans utformning: 

 • Överst ligger alltid "Alla mottagningar"

 • Regionens utvalda förslag, max 12 stycken. 

 • Sist ligger alltid möjligheten att använda A-Ö-listan, se mer nedan.  

Bilden visar default-förslagen för en oregionaliserad besökare

 

A-Ö-listan

 • Vid klick på "Fler typer av vård A-Ö" öppnas en dialog med en A-Ö lista. 

 • Klick på en vårdtyp fyller i valet i sökrutan

Bild från desktop-lägeListan består av verksamhetskoder och synonymer och dess innehåll administreras av centrala förvaltningen. 

Om vårdtyperna i A-Ö listan

 • Vårdtyp är i detta sammanhang lika med en HSA verksamhetskod alternativt en synonym

 • Listan innehåller merparten av verksamhetskoderna från HSA (”HSA-bruttolista”)

 • Verksamhetskoderna visas med sina originalnamn från HSA och/eller synonymer om det behövs

 • Synonymer används för att visa ett mer invånaranpassat ord eller för att hantera regionala begrepp som Hälsocentral. Eller för att till exempel "Tandvård" knyts ihop till 9 stycken olika koder

 • Övriga synonymer som inte visas i listan är sökbara via sökfunktionen som vanligt.

 • A-Ö listan är fast och lika för alla regioner och landsting, vilket är ett beslut ur ett patientlagsperspektiv, 

 • A-Ö listan administreras centralt av HJV-förvaltningen och önskemål om justeringar kan anmälas till support@inera.se på samma sätt som för synonymer etc.

 • Utformningen i listan är komplicerad utifrån vilka verksamhetskoder som finns tillgängliga i HSA samt vilka begrepp som invånare i praktiken använder och förstår när de gör sina sökningar.

 • Ett exempel är att vi använder begreppen ”verksamhet” eller ”sjukvård” för vissa koder då det inte finns separata koder för mottagningar respektive avdelningar, till exempel "akutkoderna".

 • Ett antal koder har exkluderats från listan utifrån definierade syften och mål med HJV-tjänsten, till exempel de kommunala koderna.

 • HJV-förvaltningen uppdaterar A-Ö listan i samband med att HSA-Innehållsgrupp uppdaterar "utbudet" av verksamhetskoder. HJV-förvaltningen

 

Autosuggest

Det finns även en autocomplete/suggest i denna dialog. Denna tar hänsyn till ev. vald plats i fältet som ligger innan, "Var vill du söka?". Dvs om man valt “Stockholms län” eller en plats i Stockholms län får man sökförslag på sådana vårdtyper som finns i den regionen och om du väljer en annan region får du sökförslag på de vårdtyper som ingår i den regionen. Ett sådant exempel är “Vaccination säsongsinfluensa” som är en vårdtyp som bara dyker upp som sökförslag i Stockholm. Logiken baseras på enheters kodning i den valda regionen, det innebär att autocomplete i Stockholm ger sökförslag på alla vårdtyper (inklusive synonymer) som någon enhet i stockholm är kodad med.Funktionen är utvecklad i   (ej öppen info).