Sökfunktionens sidfot

Sidfoten finns både då besökaren kommit till söksidan utan sökning och ligger sedan kvar i botten under träfflistan efter sökningen. Sidfoten är nationell.

De stödjande länkarna pekar till andra artikelsidor där en invånare kan läsa mer om:

  • Hitta vård

  • Varför ska man välja region?

  • Sök vård på rätt mottagning

Tips

Sök vård på rätt mottagning är en nationell artikel, men landsting och regioner göra regionala tillägg i artikeln för att upplysa/informera om något som rör det enskilda landstinget/regionen. Detta görs i EPiServer/Optimizely CMS (redaktörsläge på 1177.se).

 

 

 

Bilden ovan visar hur sökfunktionens sidfot ser ut.