Användarforum

Syftet med användarforum:

  • Främja användningen av tjänsten

  • Kanal för informations- och erfarenhetsutbyte

  • Lyfta frågor av funktionell karaktär

  • Samla in behov

Anmälan att deltaga i Användarforumet kan göras här: https://etjanster.inera.se/Anvandarforum

Förbättringsförslag och Användarfrågor kan skickas in här: https://www.inera.se/kontakta-oss/felanmalan-och-anvandarstod/#section-1025

Datum för kommande användarforum finns här: https://www.inera.se/om-inera/expertgrupper/anvandarforum/#section-4462