FHIR-baserad interoperabilitetsarkitektur

Innehållsförteckning

Arkitekturens olika delar nås också via menyn här till vänster i Confluence.

Revisionshistorik

Revision

Vem

Datum

Beskrivning

Revision

Vem

Datum

Beskrivning

PA1

Claudia Ehrentraut
Björn Hedman
Hjalmar Jacobson
Viktor Jernelöv
Anders Malmros
Thomas Siltberg
Arvid Thunholm
Lisa Ulfwi

2021-12-21

Publicerad preliminär revision A för en första synpunktsrunda

PA2

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Viktor Jernelöv
Claudia Ehrentraut
Thomas Siltberg

2022-03-14

Publicerad preliminär revision A, version 2 för en andra synpunktsrunda

PA3

Stefan Gustavsson
Anders Malmros
Björn Hedman
Claudia Ehrentraut
Thomas Siltberg

2022-05-02

Publicerad preliminär revision A, version 3 för remiss

PA5

Anders Malmros
Björn Hedman
Thomas Siltberg
Oskar Thunman

2022-12-12

Ackumulerade uppdateringar sedan maj baserat på remissvar:

  1. Lagt till en sammanfattning för att förtydliga vägledningens syfte och användning

  2. Ändrat begreppet ”centralt realiserade digitala tjänster” till ”centralt realiserade digitala stödtjänster”

  3. Förtydligat att ImplementationGuide är för FHIR vad Tjänstekontraktsbeskrivning är för Basic Profile 2.1

A

Inera

2023-06-26

Revision A fastställd