Administratörsroller i HSA efter migrering till ny teknisk plattform

De administratörsroller som finns i HSA kommer att ersättas av nedanstående roller. Ingen automatisk överföring av administratörsbehörigheter kommer att göras i samband med migreringen, utan HSA-ansvarig och ställföreträdande HSA-ansvarig behöver själva, i samband med migreringen till ny teknisk plattform för grunddata och katalog, registrera de administrativa medarbetaruppdrag som behövs för att andra medarbetare i organisationen ska få möjlighet att uppdatera HSA-information.

Följande administratörsroller kommer att finns för HSA efter migreringen - utöver HSA-ansvarig och ställföreträdande HSA-ansvarig:

Roll

Övergripande behörigheter

Motsvarighet i befintliga HSA

Roll

Övergripande behörigheter

Motsvarighet i befintliga HSA

Centraladministratör

Får skapa, flytta, ändra och ta bort samtliga objekt (utom specialfall som till exempel organisationsobjekt, Limbo-objekt samt vårdgivare och vårdenheter).

Får hantera personer med skyddade personuppgifter.

Får se och hantera avvikelser samt vissa rapporter.

Motsvarar tidigare huvudadministratör exklusive HSA-ansvarig och ställföreträdande samt tidigare centraladministratör.

Medarbetaruppdrags-administratör Skapa

Får endast skapa, (flytta), ändra och ta bort personer och medarbetaruppdrag, ej övriga objekttyper (till exempel enheter och funktioner).

Får INTE hantera personer med skyddade personuppgifter.

Får se vissa rapporter.

Sammanslagning av de två rollerna vi har för att skapa vårdmedarbetaruppdrag resp. administrativa medarbetaruppdrag, men ska även kunna hantera fler medarbetaruppdragstyper i framtiden (till exempel för sammanhållen vårddokumentation, SVOD).

Medarbetaruppdrags-administratör Tilldela

Får ej skapa, flytta och ta bort några objekt. Får endast ändra personer och medarbetaruppdrag, ej övriga objekttyper (till exempel enheter och funktioner).

Får INTE hantera personer med skyddade personuppgifter.

Får se vissa rapporter.

Sammanslagning av de två rollerna vi har för att tilldela vårdmedarbetaruppdrag resp. administrativa medarbetaruppdrag, men ska även kunna hantera fler medarbetaruppdragstyper i framtiden (till exempel för sammanhållen vårddokumentation, SVOD).

Lokaladministratör

Får endast skapa, flytta, ändra och ta bort personer, ej övriga objekttyper (till exempel enheter och medarbetaruppdrag).

Får INTE hantera personer med skyddade personuppgifter.

Får se vissa rapporter.

Motsvarar tidigare Lokaladministratör person, men ersätter samtliga fyra lokaladministratörsroller i befintliga HSA.

Läsrättigheter kräver ingen administratörsbehörighet

Via sökgränssnittet mot HSA, https://hsa.katalog.inera.se/ , går det sedan januari 2023 att se medlemmar i medarbetaruppdrag (eller vilka medarbetaruppdrag en person är kopplad till) samt vilken behörighetsgrundande information som personen har. Det enda som inte visas där är konfidentiell information som till exempel person-id och förskrivarkod. Förhoppningsvis behövs inte konfidentiell information för att till exempel en chef ska kunna säkerställa att medarbetarna har rätt behörigheter och är korrekt registrerade i HSA.