Teknisk anslutning

Vårdgivare

På följande sidor finns information för dig som ska ansluta som vårdgivare och producera information till ett kvalitetsregister med hjälp av tjänsten Informationsutlämning till kvalitetsregister;
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIITK/pages/2245264104

Kvalitetsregister

På följande sidor finns information för dig som ska ansluta ett kvalitetsregister som konsument och konsumera information via NKRR;
https://inera.atlassian.net/wiki/spaces/OIITK/pages/2244248069