Journalen får ny grafisk profil

1177 Vårdguidens e-tjänster stödjer idag invånaren med flera uppskattade tjänster. Det går att beställa provtagning, läsa sin journal, hantera egna intyg och få stöd eller behandling digitalt. Invånaren kan också kontakta sina mottagningar i olika ärenden, som att förnya ett recept.

Inom programmet Första linjens digitala vård tar Inera fram flera viktiga förbättringar för invånare som ofta använder e-tjänsterna. För invånare som läser sin journal kommer Journalen uppdateras med en ny grafisk profil och få ett nytt utseende. Syftet med att gå över till den nya grafiska profilen är främst att anpassa Journalen till Ineras 1177-varumärke för invånare och på så sätt skapa en mer enhetlig användarupplevelse mellan Journalen och övriga e-tjänster. Bland annat kommer en gemensam navigationsbar (meny) göra så att invånarna enkelt kan växla mellan olika e-tjänster när de är inloggade.

Innehållsförteckning

När träder förändringarna i kraft?

Release 4.0 av Journalen är dedikerad till ny grafisk profil. Förändringarna träder i kraft under dagen den 9 december 2021.

Sammanfattning av förändringar i Journalen

Nytt utseende

Målet har varit att så långt som möjligt behålla befintlig funktionalitet men att anpassning ska göras till den nya grafiska profilen.

Bild 1 - Journalöversikt i Journalen

Journalen inför nu samma navigationsbar (meny) som i andra e-tjänster i http://1177.se . Det ger möjlighet att enklare växla mellan olika e-tjänster.

Bild 2 - Ny navigationsbar i Journalen

På grund av navigationsbaren har Journalens tidigare toppmeny tagits bort, vilket medfört följande ändringar:

 • Patient

  • Tas bort för invånare utan Uppsala-data, och för invånare med Uppsala-data flyttas möjligheten att se och ändra sina kontaktuppgifter till startsidan under ”Inställningar för Journalen”

 • Journal

  • Undermenyn med genvägar ersätts med en högerställd meny i modulerna för navigation dem emellan

   Bild 3 - Meny med genvägar till modulerna finns nu till höger

    

  • I mobilvy återfinns den menyn som en del av hamburgermenyn, som tidigare.

 • Loggar & spärrar

  • Nås nu enligt samma mönster som övriga informationsmängder – dels från genväg mitt på startsidan, dels från modulernas nya högermeny/hamburgermeny i mobil.

 • Om Journalen

  • Den vårdgivarinformation som tidigare varit nåbar från startsidan, nås nu under ”Vad du kan se i Journalen”. Dock inte längre med karta utan istället en lista av regioner att utgå från.

   Bild 4 - Journalenkartan är ersatt av en lista med län och vårdgivare

    

   Bild 5 - Informationsmängder som visas för en viss vårdgivare

    

  • Nyheter nås nu från startsidan, under ”Nyheter i Journalen"

  • Nytt, osignerat och ovidimerat nås nu från startsidan, under ”Vad vill du se?”, där valet kan ändras direkt på sidan och en i-ikon ger viss info, plus innehåller länk vidare till mer utförlig info

   Bild 6 - Information om rådrum samt länk till information om nya, osignerade och ovidimerade uppgifter

    

 • Alternativ

  • Hantering av nya uppgifter (rådrum) kan nu ändras direkt från startsidan: se nedan

  • Patientens egna notering: se nedan

  • Försegla konto nås nu från startsidan, under ”Inställningar för Journalen”

Patientens egna notering

Funktionen planeras att tas bort helt i Journalen. Första steget att ta bort funktionen görs i denna release genom att:

 • Möjligheten att lägga till egna noteringar i modulen Anteckningar försvinner

 • Enbart möjligt att ta bort noteringar

Rådrum

 • Den inledande dialogen med tvingande val finns kvar, men valet går därefter att ändra direkt från startsidan

  Bild 7 - Rådrumsvalet ändras från Journalens startsida

   

 • En dialog med kontrollfråga har lagts till om användaren ändrar från att tillämpa rådrum (dölja nya uppgifter) till att inte göra det (visa alla uppgifter)

  Bild 8 - Kontrollfråga vid ändring av rådrumsval

   

 • Användarens val är numer tydligt på varje informationsmängds sida

  Bild 9 - Information om rådrumsval i anteckingningsmodulen

Kalendervyn

 • Journalöversiktens kalendervy borttagen

Provsvar

 • Grafer visas nu i separata ytor ovanför varandra, inte i en gemensam yta

  Bild 10 - Grafer i modulen Provsvar

Uppmärksamhetssignaler

 • Modulen Uppmärksamhetssignaler byter namn till Uppmärksamhetsinformation 

Fler exempelbilder på hur det kommer se ut i Journalen

Nedan finns fler exempelbilder på hur den nya grafiska profilen kommer att se ut i Journalen.

Bild 11 - Startsida i Journalen

 

Bild 12 - Journalöversikt i Journalen

 

Bild 13 - Modul Anteckningar i Journalen

 

Bild 14 - Ombudsläget i Journalen

 

Bild 15 - Driftinformation i Journalen